Zájmové kroužky

Ve školním roce 2018/2019 pravidelně probíhají tyto zájmové kroužky:
 

BADATELSKÝ KROUŽEK

Kroužek je určen všem zvídavým dětem, které rády přemýšlejí, experimentují a pozorují. Žáci při kroužku pracují samostatně nebo ve skupinkách s běžně dostupnými látkami a předměty (vzduch, voda, sůl, cukr, mléko, barvy, olej,…) a provádějí pokusy se světlem, zvukem, magnety apod. Ideální pomůckou, která se těší velkému zájmu, je Elektrostavebnice Merkur a Boffin, jež kombinují díly klasické stavebnice s elektronickými prvky (na baterie AA), napomáhají objevovat tajemství elektřiny, nabízí desítky pokusů a projektů se žárovkami, motórky, elektromagnety aj. a naučí děti pracovat s jednotlivými obvody a schématy.

 

KROUŽEK VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Kroužek navazuje na výuku informatiky a je určen pro žáky 2. - 5. ročníku. Zde si žáci osvojí a upevní znalosti v oblasti výpočetní techniky. Počítačová učebna umožňuje práci v textových editorech, grafických programech, tisk obrázků a fotografií, promítání videa, práci na interaktivní tabuli a připojení k internetu.

 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY

Sportovní aktivity se zaměřují na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Náplní jsou různorodé sportovní hry a cvičení. V zimním období je využívána školní tělocvična, která nabízí lezeckou stěnu, stolní tenis, šplh po tyči a po laně a spoustu dalšího vybavení ke cvičení a míčovým hrám. Při příznivém počasí zima připraví podmínky pro bobování  na kopci za školou. V jarním a podzimním období sportovní aktivity probíhají na hřišti u školy nebo na hřišti MŠ. Zde na vydlážděném hřišti lze hrát floorbal, streetbal, volejbal, fotbal a jiné míčové a sportovní hry.

 

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ  AKTIVITY

Jak již název napovídá, kroužek je zaměřen na dechová cvičení, zpěv, hru na zobcovou flétnu, Orffovy nástroje i na tělo a to vše spojeno s pohybem a hrou, což přispívá k rozvoji hudebních dovedností.

 
 
 
 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁLŠÍ Zálší 38 Choceň 56501 ŠKOLA
tel. :+420 465 483 126
mob.: +420 727 805 871

Mateřská škola
+420 465 483 166
+420 724 393 216
mszalsi@seznam.cz

Pověřenec pro GDPR
Mgr. Martina Nová
+ 420 737 482 319
zszalsi@seznam.cz