Zájmové kroužky

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme tyto zájmové kroužky:
 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY - vyučující Zuzana Jiskorová, DiS.

Sportovní aktivity jsou určené pro žáky 1. - 5. ročníku, zaměřují se na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Náplní jsou různorodé sportovní hry a cvičení. V zimním období je využívána školní tělocvična, která nabízí lezeckou stěnu, stolní tenis, šplh po tyči či po laně, spoustu vybavení ke cvičení a míčovým hrám. Při příznivém počasí zima připraví podmínky pro bobování  na kopci za školou. V jarním a podzimním období sportovní aktivity probíhají na hřišti u školy nebo na hřišti MŠ. Zde na vydlážděném hřišti lze hrát floorbal, streetbal, volejbal, fotbal a jiné míčové a sportovní hry. 

 

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ  AKTIVITY - vyučující Mgr. Leona Sodomová

Jak již název napovídá, kroužek je zaměřen na dechová cvičení, zpěv, hru na zobcovou flétnu, Orffovy nástroje i na tělo a to vše spojeno s pohybem a hrou, což přispívá k rozvoji hudebních dovedností. Kroužek je určen pro žáky 1. - 5. ročníku.

 

KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA PRO 1. a 2. ROČNÍK - vyučující Mgr. Radka Zapletalová

Kroužek je zaměřen na přípravu žáků do hodiny povinné angličtiny, která je na naší škole vyučována od 3. ročníku. Žáci se formou her, křížovek, pohybových aktivit seznamují se základními anglickými slovíčky a gramatikou. 

 

KROUŽEK TVOŘÍME A BÁDÁME - vyučující Mgr. Ivana Lásková, Mgr. Leona Sodomová, Mgr. Radka Zapletalová

V tomto kroužku si děti vyzkouší různé pokusy, budou zkoumat, jak věci fungují, naučí se různé ruční techniky a rozvinou výtvarné dovednosti. Také podniknou badatelské výpravy do přírody. Zároveň budou rozvíjeny komunikační schopnosti a vzájemná spolupráce. Koužek je určen pro žáky 1. - 5. ročníku.

 
 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁLŠÍ Zálší 38
565 01 Choceň
Základní škola
tel.: +420 465 483 126
mob.: +420 727 805 871

Mateřská škola
tel.: +420 465 483 166
mob.: +420 724 393 216
mszalsi@seznam.cz

Pověřenec pro GDPR
Mgr. Martina Nová
+ 420 737 482 319
zszalsi@seznam.cz