KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÉ, TAK PROČ NE VAŠE?

O nás:

Jsme základní škola málotřídního typu inkluzivně orientovaná a otevřená pro všechny děti bez rozdílů. Odlišnost dětí není pro nás zátěží, nýbrž přínosem jak pro děti majoritní skupiny tak pro učitele. Inkluze zde probíhá zcela přirozeně, nenásilně a plynule. V minulosti třídami této školy prošlo mnoho žáků, kteří potřebovali podat pomocnou ruku a byli zde úspěšně integrováni. Podporujeme vzdělávání všech dětí bez ohledu na intelektové možnosti, fyzické dispozice či sociální zázemí. Naše práce a náš přístup jsou největší devizou úspěšného vzdělávání všech dětí. Každé dítě je důležité a má právo si u nás  prožívat svůj úspěch, uznání a porozumění.

 

Pracujeme dle Školního vzdělávacího plánu s názvem POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

Jedná se o živý dokument, který je průběžně upravován k potřebám našich žáků. Je k nahlédnutí u ředitelky školy.


 

 

 

Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁLŠÍ Zálší 38
565 01 Choceň
Základní škola
tel.: +420 465 483 126
mob.: +420 727 805 871

Mateřská škola
tel.: +420 465 483 166
mob.: +420 724 393 216
mszalsi@seznam.cz

Pověřenec pro GDPR
Mgr. Martina Nová
+ 420 737 482 319
zszalsi@seznam.cz